۱۵
بهمن

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع چوب و تجهیزات وابسته (woodex)

شهر : تهران

سال برگزاری : 93

زمان : 12 الی 15 بهمن ماه 1393

مکان برگزاری : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

نام تجاری نمایشگاه : نمایشگاه Woodex

وبسایت نمایشگاه : www.chistafair.com