ششمین نمایشگاه بین المللی خانه مدرن،معماری داخلی و دکوراسیون تهران

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان مشهد (معماری و عمران) و صنایع سرمایشی و گرمایشی

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع چوب و تجهیزات وابسته (woodex)

پنجمین نمایشگاه بین المللی خانه مدرن،معماری داخلی و دکوراسیون تهران

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات ، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب ایران (woodex)